מחרצת  "5 לבטון לקידוח בבטון , מחרצת מקצועית ייעודית לענף המיזוג אוויר ליצירת תעלות בקלות .
עבודתה של המחרצת נעשת על ידי שימוש בשתי דיסקיות יהלום ייעודיות לכך החורצות בבטון הקשה ביותר בעוצמות הגבוהות ביותר. בישראל השימוש הנרחב ביותר בשימוש במחרצת נעשה באזור ירושלים משום שהאבן הירושלמית הנפוצה בעיר היא אחת מ"קהלי היעד" של עבודתה של מחרצת והיא כלי הכרחי לעבודה